Institut d'Estudis Catalans DIEC2 Diccionari de la llengua catalana. Segona edició.
Resultats de la consulta
Resultats: 1000
a1
a2
a-1 [o an-]
a-2
a posteriori
a priori
ab-
àbac
abacà
abacallanar-se
abacial
abaciologi
abadal
abadanar
abadejo
abadenc
abadernar
abadessa
abadia
abadiat
abaixador
abaixadura
abaixallengües
abaixament
abaixar
abaixat
abalançament
abalançar-se
abaldufat
abalisament
abalisar
abalit
aballestar
abaltiment
abaltir
abancalament
abancalar
abanderament
abanderar
abandó
abandonadament
abandonament
abandonar
abandonat
abandonisme
abandonista
abans
abans-d’ahir
abaratiment
abaratir
abarbetar
abaritonat
abarloar
abarnegat
abaronar
abarrancar
abarrocament
abarrocar
abarrotar
abarset
abarta
abartrell
abàsia
abassegador
abassegament
abassegar
abast
abastable
abastador1
abastador2
abastament
abastar
abastiment
abastir
abat1
abat2
abat3
abatedor
abatible
abatiment
abató
abatoll
abatollar
abatre
abatussat
abbassí
abbàssida
abdicació
abdicant
abdicar
abdicatiu
abdomen
abdominal
abdomino-
abdominoscòpia
abducció
abducent
abductor
abduir
abebai
abecé
abecedari
abegot
abelià
abell
abella
abellaire
abellar
abellenc
abeller1
abeller2
abellera1
abellera2
abellerol
abellidor
abelliment
abellir
abellot
abentèric
aberració
aberrància
aberrant
aberrugat
abessonar
abestiat
abeurada
abeurador1
abeurador2
abeuradora
abeurall
abeurament
abeurar
abeuratge
abietàcies
abiètic
abietina
abillament
abillar
abintestat1
abintestat2
abiogènesi
abiogenètic
abiosi
abiòtic
abiotròfia
abís
abismador
abismal
abismar
abismat
abisme
abismós
abissal
abissar
abissini
abjecció
abjectament
abjecte
abjuració
abjurador
abjurar
abjuratori
ablació
ablactació
ablamar
ablanida
ablanidor
ablaniment
ablanir
ablatiu
ablenar-se
ablució
abluent
abnegació
abnegat
abocada
abocador1
abocador2
abocament
abocar
abocat
aboiar
aboldronar
abolible
abolició
abolicionisme
abolicionista
aboliment
abolir
abombollat
abominable
abominablement
abominació
abominar
abonable
abonador1
abonador2
abonament1
abonament2
abonançament
abonançar
abonar1
abonar2
abonaré
abonat
abonir
abonyec
abonyegadura
abonyegament
abonyegar
aborció
abordable
abordador
abordament
abordar
abordatge
aborigen
aborrallonament
aborrallonar-se
aborronador
aborronament
aborronar
abortiu
abossar
abotifarrar-se
abotifarrat
abraç
abraçada
abracadabra
abracadabrant
abraçador
abraçallar
abraçament
abraçar
abraçat
abrainat
abrandament
abrandar
abranquiat
abraonada
abraonament
abraonar
abrasador
abrasament
abrasant
abrasar
abrasax
abrasímetre
abrasió
abrasir
abrasiu
abrasor
abraxas
abret
abreujable
abreujadament
abreujador
abreujament
abreujar
abreviació
abreviador
abreviar
abreviatiu
abreviatura
abric
abrigall
abrigallar
abrigament
abrigar
abril
abrilat
abrilejar
abrilenc
abrillantador
abrillantament
abrillantar
abrinar-se
abrinat
abriolar
abriüllar
abriülls
abrivada
abrivadament
abrivament
abrivar
abrivat
abró
abrogable
abrogació
abrogar
abrogatiu
abromar-se
abroquerar
abròtan
abrupció
abruptament
abrupte
abruptesa
abrusador
abrusament
abrusar
abscés
abscindir
abscís
abscisió
abscissa
absència
absent
absenta
absentar
absentisme
absentista
àbsida
absidal
absidiola
absintina
absis
absoldre
absolta
absolució
absolut
absolutament
absolutesa
absolutisme
absolutista
absolutitzar
absolutiu
absolutori
absorbància
absorbefaent
absorbència
absorbent
absorbibilitat
absorbible
absorbidor
absorbiment
absorbir
absorció
absorciòmetre
absorciometria
absort
absortiu
absortivitat
abstemi
abstenció
abstencionisme
abstencionista
absteniment
abstenir-se
abstergent
abstergir
abstersió
abstersiu
abstersivitat
abstinència
abstinent
abstinentment
abstracció
abstractament
abstracte
abstractesa
abstractiu
abstractivament
abstractivitat
abstraure
abstret
abstretament
abstreure
abstrús
abstrusament
abstrusitat
absurd
absurdament
absurditat
abudicre
abuixar
abúlia
abúlic
abundància
abundant
abundantment
abundar
abundor
abundós
abundosament
abunyolat
abura
aburgesament
aburgesar
abús
abusador
abusar
abusió
abusiu
abusivament
abútilon
abutor
acabable
acabadament
acabador1
acabador2
acabalar
acabalat
acaball
acaballes
acabament
acabança
acabar
acabat1
acabat2
acabat3
acabdillament
acabdillar
acaçament
acaçar
acàcia
acadèmia
acadèmic
acadèmicament
academicisme
academicista
academitzar
acadenat
acagallonar-se
acalar
acalàsia
acaliuat
acalorada
acaloradament
acalorador
acalorament
acalorar
acalorat
acampada
acampador1
acampador2
acampament
acampanar
acampanat
acampar
acàmpsia
acampte
acamussar
acamussatge
acanador
acanalador
acanaladora
acanalar
acanalat
acanament
acanar
acanissar
acanonar
acant
acantaci
acantita
acanto-
acantodis
acantonament
acantonar
acantopterigi
acanyament
acanyar-se
acanyat
acaparador
acaparament
acaparar
acàpnia
acaptador
acaptar
acapte
acaramel·lar
acaramel·lat
acarament
acaramullar
acarar
acarcanyar-se
acariasi
acariciador
acariciar
acaricida
acariosi
acarnissament
acarnissar-se
acaronador
acaronament
acaronar
acarrerament
acarrerar
àcars
acasat
acaserat
acassolat
acastellanar
acastellar
acatalanar
acatalèctic
acatalèpsia
acatalèptic
acatament
acatar
acatarrar-se
acatxar
acaule
acaulescent
accadi
accedent
accedir
acceleració
acceleradament
accelerador
accelerament
accelerant
accelerar
acceleratriu
accelero-
accelerògraf
acceleròmetre
accent
accento-
accentuable
accentuació
accentuadament
accentual
accentuar
accepció
acceptabilitat
acceptable
acceptablement
acceptació
acceptador1
acceptador2
acceptant
acceptar
accepte
acceptilació
acceptor
accés
accessibilitat
accessible
accessió
accèssit
accessori
accessòriament
acci
accidència
accident
accidental
accidentalisme
accidentalista
accidentalitat
accidentalment
accidentar
accidentat
accídia
accidiós
acció
accionalisme
accionament
accionar
accionariat
accionat
accionista
accipítrids
acèfal
acefàlia
acefalisme
acefalita
acefalo-
acel·lular
acelomat
acendrar
acensador
acensar
acer
aceràcies
aceració
acerar
acerat
aceratge
acerb
acerbament
acerbitat
acereria
aceró
acèrrim
acèrrimament
acervat
acèrvul
acescència
acescent
acet-
acetàbul
acetabulària
acetal
acetaldehid
acetàlic
acetamida
acetat
aceti-
acètic
acetificació
acetificar
acetil
acetilació
acetilcolina
acetilè
acetilènic
acetilsalicílic
acetilur
acetímetre
aceto- [o aceti-, o acet-]
acetofenona
acetona
acetonèmia
acetonitril
acetós
acetoxil
ací
acíclic
aciclicitat
acícula
acicular
aciculat
aciculifoli
aciculiforme
acid-
àcid
acidar
acidèmia
acidesa
acidi-
acidífer
acidificable
acidificació
acidificant
acidificar
acidímetre
acidimetria
aciditat
acido- [o acidi-, o acid-]
acidòfil
acidogen
acidòlisi
acidoresistència
acidosi
acidòtic
acídul
acidulació
acidular
acidúria
aciençadament
aciençament
aciençar
aciençat
acientar
acientífic
aciforme
acil
acilació
acimar
acimat
acin
acinaciforme
acinèsia
acinet
acinètic
acinetòspora
acinglat
acinglerat
aciniforme
acipensèrids
acivadar
aclamació
aclamador
aclamar
aclamatori
aclameir
aclamidi
aclaparador
aclaparament
aclaparar
aclarida
aclaridor
aclariment
aclarir
aclàstic
aclavellat
aclimatabilitat
aclimatable
aclimatació
aclimatament
aclimatar
aclínic
aclivellar
aclocar-se
aclofament
aclofar
aclofollat
aclorhídria
aclotament
aclotar
aclucada
aclucalls
aclucament
aclucar
acme
acmita
acne
acneic
acneïforme
acnitis
açò
acoblable
acoblador
acoblament
acoblant
acoblar
acòlia
acòlit
acolitat
acollador
acollar
acollatant
acollença
acollent
acollida
acollidor
acolliment
acollir
acollonar
acollonir
acolorament
acolorar
acoloriment
acolorir
acoltellar
acolúria
acomboiament
acomboiar
acomiadament
acomiadar
acomodable
acomodació
acomodadament
acomodador
acomodament
acomodar
acomodat
acomodatici
acomodatiu
acompanyable
acompanyada
acompanyador
acompanyament
acompanyant1
acompanyant2
acompanyar
acomplexar
acompliment
acomplir
acompte
acondiciament
acondiciar
acondrita
acondroplàsia
aconductar
aconduïment
aconduir
aconfessional
aconfessionalitat
acònit
aconitina
aconseguidor
aconseguiment
aconseguir
aconsellable
aconsellador1
aconsellador2
aconsellar
acontentament
acontentar
acontraltat
acopar
acoquinament
acoquinar
acorador1
acorador2
acorament
acorar1
acorar2
acord
acordable
acordadament
acordador
acordament
acordança
acordant
acordar
acordillament
acordillar
acordió
acordionista
acordonament
acordonar
acornat
acorralador
acorralament
acorralar
acórrer
acorriment
acorriolar-se
acorruament
acorruar
acost
acostadís
acostament
acostar
acostat
acostumable
acostumadament
acostumament
acostumar
acostumat
acot
acotació
acotament1
acotament2
acotar1
acotar2
acotiar
acotiledoni
acotxar1
acotxar2
acovardiment
acovardir
acr-
acràcia
acrània
acranial
acrasials
acrasiomicots
àcrata
acràtic
acre1
acre2
acreció
acreditable
acreditació
acreditar
acreditatiu
acreixement
acréixer
acrement
acrementició
acres
acrescent
acriaturat
acrídids
acridina
acridínic
acridòfag
acriflavina
acrilamida
acrilat
acrílic
acriloïl
acrilonitril
acrimònia
acrimoniós
acritarcs
acrític
acritud
acro- [o acr-]
acroamàtic
acrobàcia
acròbata
acrobàtic
acrobatisme
acrocarp
acrocàrpic
acrocianosi
acrodermatitis
acrodínia
acrodont
acrofòbia
acrogen
acrogin
acroleïna
acromat-
acromàtic
acromatisme
acromatitzar
acromato- [o acromat-]
acromi
acromial
acromio-
acròmion
àcron
acrònic
acrònim
acropatia
acròpoli
acròpolis
acrosoma
acròstic
acrostoli
acroteri
acrozona
acta
actant
acte
actina
actinal
actini
actínia
actiniaris
actínic
actínid
actinídia
actinisme
actino-
actinobacil·losi
actinoftalm
actinoide
actinolita
actinòmetre
actinomicetals
actinomicets
actinomorf
actinopterigis
actinoteràpia
actitud
actiu
activació
activador
activament
activar
activisme
activista
activitat
actor1
actor2
actuació
actual
actualisme
actualitat
actualització
actualitzar
actualment
actuant
actuar
actuari
actuarial
acubador
acubament
acubar
acubillar
acudir
acudit
acugulament
acugular
acuindament
acuindar
acuit
acuitar
acuïtat
aculada
acular
aculeat
aculeïforme
aculi
acull
aculturació
aculturar
aculturat
acumbent
acúmetre
acumetria
acuminat
acumulable
acumulació
acumulador
acumulament
acumular
acumulat
acumulatiu
acumulativament
acunçament
acunçar
acupuntor
acupuntura
acuradament
acurat
acurçar
acurtar
acusable
acusació
acusador
acusament
Institut d'Estudis Catalans
C. del Carme, 47. 08001 Barcelona · Telèfon +34 932 701 620 / Fax +34 932 701 180
oficines.lexicografiques@iec.cat