Imprimir


complir

[p. p. complert (o complit)]


v. tr. [LC] Executar completament (una cosa promesa, desitjada, manada, etc.). Ell va complir la seva prometença, el seu vot, la seva paraula. Compliré els teus desitjos. No ha complert el nostre encàrrec, les nostres ordres. Compleix escrupolosament els seus deures, la seva obligació.
intr. [LC] Davant d’un complement introduït per la preposició amb, executar completament el propi deure, les pròpies promeses. Ha complert amb el seu deure.
intr. pron. [LC] Una predicció, un desig, etc., esdevenir-se, ésser executat, haver-se dut a terme. S’ha complert la vostra profecia. Que la vostra voluntat es compleixi.
[AD] complir condicions Tenir les condicions que són requerides per a fer una funció.
intr. [LC] Fer el propi deure, les pròpies obligacions. És un treballador que no compleix.
tr. [LC] Atènyer (una edat determinada). Avui compleix vint anys.
intr. [LC] Una durada determinada, finir. D’aquell fet, avui compleix l’any. Demà compleix el termini atorgat.