Imprimir


complet -a


adj. [LC] Que conté tots els elements o les parts de què ha d’estar constituït, que té el nombre requerit de components, sense mancar-ne cap. Aquest joc de cartes no és complet: hi falten els vuits i nous. Una vaixella completa. Un regiment complet. Un tractat complet. Un dinar complet: no hi ha faltat res. Un vestit complet. Les Obres completes de Maragall.
adj. [LC] Que té tots els llocs ocupats. Tramvia, autobús, hotel, etc., complet.
adj. [LC] per ext. Alegria completa. Felicitat completa. Victòria completa. Ruïna completa. Guarició completa. Tenir una coneixença completa de les coses.
[LC] per complet loc. adv. Completament .
adj. [FS] En lòg., que permet derivar totes les fórmules lògicament veritables construïbles amb els seus símbols, s’aplica a un càlcul o a un sistema formal.