Institut d'Estudis Catalans DIEC2 Diccionari de la llengua catalana. Segona edició.
 
Inici Pròleg/Introducció Consulta avançada Llista d'abreviatures Instruccions d'ús
Índex de les instruccions

Part I

1. Cerca bàsica

2. Cerca avançada

Part II

1. Organització general

2. Mots i locucions

3. Remissions

4. Marques valoratives i d’àrea temàtica

5. Informacions morfològiques i sintàctiques

6. Representació de les formes de femení

7. Representació de les formes de plural

8. Representació de la flexió verbal

 
Instruccions d'ús

Organització del diccionari - Part II

4. Marques valoratives i d’àrea temàtica

Les marques valoratives donen informació sobre el registre d’alguns mots (POP., VULG.), indiquen trasllats semàntics (PER EXT.) i informen sobre la vigència de determinats usos (ANT., OBS., EN REC.). Apareixen a l’inici de les accepcions o de les subaccepcions afectades.

El diccionari no dona informació sobre l’extensió geogràfica dels mots que conté.

Dins de cada accepció trobareu, immediatament abans de la definició, les àrees temàtiques que li han estat atorgades. El codi d’àrea apareix entre claudàtors. Per a saber el significat d’aquest codi, només heu de posar-vos-hi al damunt amb el cursor. La classificació temàtica proposada s’ha utilitzat per als treballs de redacció del DIEC. No es tracta d'una classificació completa ni exhaustiva, però pot aportar dades interessants per a restringir la cerca.
^ puja  
Institut d'Estudis Catalans
C. del Carme, 47. 08001 Barcelona
Telèfon +34 932 701 620 / Fax +34 932 701 180
oficines.lexicografiques@iec.cat
Requisits tècnics · Informació legal