Institut d'Estudis Catalans - Diec2
 

Si voleu afinar la consulta, podeu accedir a la consulta avançada sense perdre els criteris de selecció inicials.

Entrada a cercar:
 Condició de cerca:
 
 
Condicions de cerca: Entrada coincident: corrents.
Resultats: 1 al 2(2 registres)
Imprimir la llista
corrent
corrents


corrent


adj. [LC] [GL] Que corre, que flueix, que no està estancat. Aigua corrent.
m. [LC] [GL] Massa fluida, com l’aigua, el vent, la lava, etc., que es mou contínuament en una certa direcció. Un corrent d’aigua. Els corrents del mar. Avui hi ha corrent de llevant, de garbí. Els corrents atmosfèrics. Un corrent d’aire. Avui el riu porta molt de corrent.
m. [LC] [GL] Moviment d’aquesta massa. Un corrent fort. Nedar, navegar, a favor del corrent, seguint el corrent, contra corrent.
[GL] corrent de turbiditat [o corrent de terbolesa] Massa d’aigua turbulenta carregada de material detrític en suspensió i més densa que l’aigua que la circumda i que s’esllavissa pel pendent marí o lacustre per efecte de la gravetat.
m. [FIF] [FIN] En fís. de partícules, moviment o evolució d’una càrrega, en el sentit general, en una interacció. Corrent leptònic, hadrònic.
m. [LC] [FIF] Corrent elèctric a).
[FIF] [EE] corrent altern Corrent elèctric el sentit del qual varia periòdicament amb el temps.
[FIF] [EE] corrent continu Corrent elèctric el sentit del qual roman constant en el temps.
[FIF] corrent de desplaçament Corrent elèctric que té lloc en un material, conductor o aïllant, quan hom hi aplica un camp elèctric variable en el temps.
[LC] [FIF] [EE] corrent elèctric a) Moviment de càrregues elèctriques resultant d’una diferència de potencial entre dos punts.
[LC] [FIF] [EE] corrent elèctric b) Intensitat d’un corrent elèctric mesurada en amperes.
[FIF] [EE] corrent faràdic Corrent elèctric altern induït, produït per interrupció repetida del corrent continu en una bobina d’inducció.
[FIF] [EE] corrent magnetitzant Corrent elèctric destinat a crear un camp magnetitzant.
m. [LC] [SO] Ús general, moda. Fins en això cal seguir el corrent.
[SO] [LC] [PO] corrent d’opinió Sector d’ideologia diferenciada dins un partit o una altra organització política.
adj. [LC] Que passa ara, actual. L’any corrent, el mes corrent. El dia 10 del mes corrent. Comprar al preu corrent.
[LC] estar al corrent a) No estar endarrerit en els pagaments deguts, en una feina.
[LC] estar al corrent b) Estar assabentat del que passa.
[LC] posar algú o alguna cosa al corrent Fer que estigui al corrent. Hauries de posar l’agenda al corrent. Posar-se al corrent amb la lectura dels diaris.
adj. [LC] Que circula.
adj. [LC] Generalment acceptat, admès per l’ús comú, pel costum. Una opinió corrent. El sentit corrent d’un mot.
Resultats: 1 al 2(2 registres)
Imprimir la llista
Institut d'Estudis Catalans
C. del Carme, 47. 08001 Barcelona
Telèfon +34 932 701 620 / Fax +34 932 701 180
oficines.lexicografiques@iec.cat
Requisits tècnics·Informació legal