Aquest recurs compta amb el suport de 
Benvinguts al Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans.

Aquesta versió del DIEC2 ja incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans.

Descarregueu gratuïtament les APP del DIEC per consultar el diccionari des de dispositius mòbils.

AVÍS: Si la vostra versió de l’APP d’Android és anterior al desembre de 2019, primer heu de desinstal·lar-la i després descarregar la nova.

Sobre el DIEC2
D’ençà de la seva publicació, l’any 2007, la segona edició del DIEC ha estat objecte de diverses actualitzacions, en cadascuna de les quals s’han incorporat al text del diccionari les modificacions aprovades per la SF. Algunes d’aquestes modificacions tenen l’origen en els suggeriments i les observacions que usuaris de diferents àmbits han fet arribar a les Oficines Lexicogràfiques i que són sistemàticament tinguts en consideració per la Secció. A mesura que les modificacions són aprovades per la SF, l’Institut les fa públiques a través de la consulta en línia. Fins ara, se n’han fet onze: 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, maig de 2020, octubre de 2020, març de 2021 i novembre de 2021.
La Secció Filològica (SF) de l’Institut d’Estudis Catalans acompleix la funció d’acadèmia de la llengua catalana que l’Institut té encomanada. Aquesta funció comporta, entre d’altres tasques, l’establiment de la normativa lingüística. És en el marc d’aquesta tasca que la Secció va publicar l’any 2007 la segona edició del Diccionari de la llengua catalana de l’IEC (el DIEC2), que és l’obra de referència normativa pel que fa al lèxic de la llengua catalana. La segona edició del DIEC manté la continuïtat del projecte definit per a la primera (DIEC1) i respon a la voluntat de mantenir el diccionari actualitzat. Per això se’n van revisar i ampliar la nomenclatura i les definicions tant del lèxic comú com del lèxic d’especialitat i s’hi van incorporar algunes novetats significatives tocant als criteris lexicogràfics, com és ara la numeració de les accepcions.
Sobre el DIEC2
Sobre la consulta del DIEC2 en línia

El DIEC2 a Internet permet dos tipus de cerca: la consulta bàsica i la consulta avançada.

  

1) La consulta bàsica permet de veure un article o la llista de les entrades que compleixen la condició de cerca seleccionada i els articles a què corresponen aquestes entrades. Els resultats apareixen ordenats alfabèticament.

  

2) La consulta avançada permet fer cerques més complexes per mitjà d’una plantilla en què heu d’especificar el valor dels paràmetres de filtratge.

Us presentem la nova consulta del DIEC2. L’Institut d’Estudis Catalans, amb la voluntat de millorar el disseny i les prestacions de la consulta del DIEC2, ha decidit renovar la imatge d’aquesta pàgina web per tal de fer-la més dinàmica, intuïtiva i adaptable a tots els dispositius.

Bona part dels canvis són de caràcter estètic. D’altres, però, impliquen millores en el funcionament de la consulta:

— A mesura que escriviu en el camp de cerca, apareix la llista dels mots que comencen per la cadena de caràcters que teclegeu.

— Si feu doble clic sobre qualsevol dels mots que apareixen en les definicions o en els exemples, s’obre l’article de diccionari corresponent al mot sobre el qual heu clicat.

— Podeu compartir la informació dels articles del diccionari a través de Facebook o Twitter.

Instruccions