Aquest recurs compta amb el suport de 
Abreviatures
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
BB
biblioteconomia
BI
biologia
bibl.
biblioteconomia
biol.
biologia
BO
botànica
BOB
fongs i líquens
BOC
col·lectius vegetals
BOI
plantes inferiors
BOS
plantes superiors
bot.
botànica
AR
art
aritm.
aritmètica
arq.
arquitectura
arqueol.
arqueologia
art.
article
astrol.
astrologia
astron.
astronomia
BB
biblioteconomia
BI
biologia
bibl.
biblioteconomia
biol.
biologia
BO
botànica
BOB
fongs i líquens
BOC
col·lectius vegetals
BOI
plantes inferiors
BOS
plantes superiors
bot.
botànica