Aquest recurs compta amb el suport de 
Abreviatures
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
cast.
castellà
cin.
cinematografia
CO
comunicació
com.
comerç
cond.
condicional
conj.
conjunció
constr.
construcció
cristal·l.
cristal·lografia
cv.
cultivar
cast.
castellà
cin.
cinematografia
CO
comunicació
com.
comerç
cond.
condicional
conj.
conjunció
constr.
construcció
cristal·l.
cristal·lografia
cv.
cultivar