Aquest recurs compta amb el suport de 
Abreviatures
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
ECO
oficines
ecol.
ecologia
econ.
economia
ECT
teoria econòmica
ED
economia domèstica
EE
enginyeria elèctrica
EG
ecologia
EI
enginyeria industrial
EL
enginyeria electrònica
electr.
electricitat
electròn.
electrònica
EN REC.
[sentit] en recessió
escult.
escultura
esgr.
esgrima
estad.
estadística
etc.
etcètera
ex.
exemple, exemples
ECO
oficines
ecol.
ecologia
econ.
economia
ECT
teoria econòmica
ED
economia domèstica
EE
enginyeria elèctrica
EG
ecologia
EI
enginyeria industrial
EL
enginyeria electrònica
electr.
electricitat
electròn.
electrònica
EN REC.
[sentit] en recessió
escult.
escultura
esgr.
esgrima
estad.
estadística
etc.
etcètera
ex.
exemple, exemples