Aquest recurs compta amb el suport de 
Abreviatures
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
IMF
indústria de la fusta
IMI
indústries en general
imper.
imperatiu
imperf.
imperfet
IN
informàtica
ind.
indicatiu
inf.
infinitiu
inform.
informàtica
interj.
interjecció
inv.
[mot] invariable
IQ
indústria química
IQA
adoberia
ISL
islam
IT
indústria tèxtil
it.
italià
IMF
indústria de la fusta
IMI
indústries en general
imper.
imperatiu
imperf.
imperfet
IN
informàtica
ind.
indicatiu
inf.
infinitiu
inform.
informàtica
interj.
interjecció
inv.
[mot] invariable
IQ
indústria química
IQA
adoberia
ISL
islam
IT
indústria tèxtil
it.
italià