Aquest recurs compta amb el suport de 
Abreviatures
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
V.
vegeu
v. aux. / aux.
verb auxiliar
v. intr. / intr.
verb intransitiu
v.intr.pron. / intr.pron.
verb intransitiu pronominal
v. tr. / tr.
verb transitiu
v. tr. pron. /tr. pron.
verb transitiu pronominal
var.
varietat
VE
veterinària
VULG.
[emprat] vulgarment / [mot] vulgar
V.
vegeu
v. aux. / aux.
verb auxiliar
v. intr. / intr.
verb intransitiu
v.intr.pron. / intr.pron.
verb intransitiu pronominal
v. tr. / tr.
verb transitiu
v. tr. pron. /tr. pron.
verb transitiu pronominal
var.
varietat
VE
veterinària
VULG.
[emprat] vulgarment / [mot] vulgar